Menu
Obec Chýšť
ObecChýšť

Hospodaření a výlov rybníka 2018

Hospodaření a výlov rybníka 2018

O rybník se na základě nájemní smlouvy stará. Ing.Sekera Radek. 

Zprávy o hospodaření na rybníku od pana Ing.Sekery.

Květen 2018

"Chýšťský rybník je rájem labutí, kdy každoročně se zde podaří odchovat několit nových přírůstků. Na základě sčítání bylo na podzim roku 2018 na rybníku napočítáno celkem 34 labutí."

Srpen 2018

"Extrémní klimatické podmínky, kdy po 3 měsíce nezapršelo a teploty se šplhaly k 33°C,  měly za následek i menší úhyn kaprů na Chýšťském rybníku. Díky včasnému zásahu pod vedením starosty p. Sirůčka, který poskytl přivezl plovoucí čerpadlo, spolupráce SDH Klamoš, kteří zajišťovali provzdušňování prostřednictvím hasičské cisterny, se podařilo pomoci rybářskému hospodáři p. Sekerovi se záchrannou obsádky ryb. I po zásahu bylo nezbytné na další měsíce umístit na rybníky kalová a plovoucí čerpadla, která se postarala o dostatečné prokysličení. Dobrou zprávou nakonec bylo, že III. ročník slavnostního výlovu Chýšťského rybníku nebyl v ohrožení."

Říjen 2018

"Dne 27.10.2018 se uskutečnil již III. ročník slavnostního výlovu Chýšťského rybníku. Výlov se opětovně setkal s velkým zájmem spoluobčanů, kteří mohli vedle nádherných kapr, amurů a línů vidět i profesionální ukázku tradičního řemesla Rybářského klubu ČR pod vedením rybnikáře p. Sekery. Cena kapra pro občany a přátelé obce Chýšť byla 45,-Kč/kg, kdy kapři z Chýšťského rybníka jsou vyhledávanou pochoutkou pro svoji vynikající chuť. Počasí přálo jak rybářům, rybám, tak i návštěvníkům."

 

"Na základě doporučení rybnikáře p. Sekera a po předchozím odsouhlasení zastupitelstvem probíhají na Chýšťském rybníku pravidelné opravy, které mají za cíl zlepšit technický stav vodního díla v majetku obce Chýšť. V roce 2017 byla na Chýšťském rybníku kompletně oprava celá hráz, kdy došlo k jejímu zpevněné lomovým kamenem ze Zdechovic, zároveň byla zpevněna příjezdová cesta, která byla osazena závorou. V roce 2018 byly pročištěny obě struhy přivádějící vodu do rybníku a odtokový kanál pod požerákem. Na podzim roku 2018 bylo kompletně odbahněno loviště rybníku, částečně obnoveny drenáže zajišťující celoroční přítok. K řádnému provozování vodního díla byla pověřena zpracováním manipulačního řádu s cílem získat povolení nakládání s vodami projekční kancelář Ing. Kůrky. Na financování veškerých oprav se podílí obec Chýšť a částečně i Rybářský klub České republiky, který na rybníku hospodaří."

Datum vložení: 30. 10. 2019 20:23
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2019 20:30
Obec Chýšť nahoru