Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Miroslavu Sirůčkovi -  kterému jsou podřízeni:

  • Salvová Pavlína-účetní obce

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

 

  • Sirůček Miroslav - starosta
  • Salvová Pavlína  -  místostarostka
  • Rozsévač Oldřich - člen zastupitelstva
  • Slejšková Libuše  - člen zastupitelstva
  • Jelínková Romana - člen zastupitelstva

 

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích:

finanční výbor : předseda - Slejšková Libuše, členové - Rozsévač O., Jelínková R.

kontrolní výbor : předseda - Rozsévač Oldřich, členové - Jelínková R., Slejšková L.

kulturní komise : předseda - Jelínková Romana, členové - Slejšková L., Rozsévač O.                                                                                            

 

A picture