Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Pověsti obce a okolí

 

NEDABYLICE

V zaniklé středověké vsi jižně od Chudeřic, při kraji listnatého lesa, stála nejpozději od roku 1377 ( Bransud z Nedabylic) vodní tvrz Nedabylických zemanů, kteří se podle erbovního znamení psali do poloviny 15. století Strakové z Nedabylic . Místo tvrze naznačuje terénní vlna u rybníka Kocouříka . Podle A. Sedláčka chránili tvrz dva vodní příkopy s náspem mezi nimi, na třetí straně byl rybník. Příchod k tvrzi vedl po hrázi. Když v polovině 15. století Strakové nabyli statky na Náchodsku, začaly Nedabylice, pobořené v husitských válkách, pustnout. Roku 1571 byla již ves pustá, s 23 strychy a 21 záhony orné půdy. Tehdy již byly Nedabylice součástí chlumeckého panství. V 19. století převzal jméno zaniklé vsi poplužní dvůr.  Dochovalo se i pomístní jméno V Nedabylicích.

 

V blízkosti obce ve směru na sever byla v roce 1378 postavěna tvrz Nedabylice  obklopena vodou a chráněná neproniknutelným lesem. O deset let později byl jako majitel zapsán Přibek z Nedabylic. Roku 1407 Myslibor z Nedabylic. Po husitských válkách 1437 koupil toto zboží Diviš z Nedabylic delegát čáslavského sněmu.

Nedabyličtí zemané měli na štítě straku, po níž se počali psát Strakové z Nedabylic. První toho jména Jan (1447-1469) byl ve službách loupeživého rytíře Jana Koldy Náchodského. V polovině 15. století nabyli Strakové nepoctivě statky na Náchodsku a Nedbylice pobořené v husitských válkách počaly pustnout. Chlumecký urbář z roku 1571 připomíná Nedabylice již jako postou ves s 23 strychy a 21 záhony orné půdy, která byla propůjčována poddaným chlumeckého panství.

Po třicetileté válce roku 1670 byly nedabylické lesy zarostlé divočinou, že z nich vrchnost nevybírala žádný nájem. Poslední z vymírajícího rodu Straků, držící libočanské panství, jako by chtěl odčinit vinu předků, založil pro studující šlechtice nadaci Strakova akademie v Praze. Zaniklou vesnici a tvrz připomíná pouze pomístné jméno Nedabylice a při hlubší orbě zbytky zdiva. Spisovatel Václav Horyna v některých spisech, zvláště v Pověstech z kraje Klicperova a Malátova.


A picture